Konsultacje z lekarzem medycyny estetycznej

  • Konsultacja lekarska – 100 pln
  • Konsultacja lekarska + indywidualnie dobrany zabieg – 0 pln za konsultację z lekarzem  w przypadku zdecydowania się na zabieg w dzień konsultacji Klient ponosi koszt tylko indywidualnie dobranego zabiegu; w przypadku rezygnacji z zabiegu Klient ponosi koszt konsultacji – 100 pln
  • Kontrola lekarska pozabiegowa – 0 pln