Polityka prywatności IP CLINIQ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA Sp. z o.o. Sp.k.
z siedzibą al. Tadeusza Rejtana 53, 35-326 Rzeszów, PL, NIP: 8133301549, w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: recepcja@ipcliniq.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA Sp. z o.o. Sp.k.
z siedzibą al. Tadeusza Rejtana 53, 35-326 Rzeszów, PL, NIP: 8133301549, e-mail: recepcja@ipcliniq.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych, akcji promocyjnych, ofert specjalnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
4. Dane osobowe przetwarzane bezterminowo.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).