Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończyła studia podyplomowe Medycyna Bólu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.