Kierunek lekarski ukończył w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie od początku angażował się w działalność naukową w różnych specjalizacjach. Zaowocowało to publikacjami w czasopismach naukowych oraz pisemnymi rekomendacjami profesorów Jarosława Wysockiego, Bogdana Ciszka oraz Krzysztofa Filipiaka. Wiedzę i umiejętności medyczne zdobywał też na stażach zagranicznych m.in. elective programme w John Radcliffe Hospital w University of Oxford oraz Marie Curie Cancer Centre w Liverpoolu.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza, jako swoje powołanie odkrył anestezjologię i szkolił się pod kierownictwem dr Agnieszki Szoki w warszawskim MSSW. W 2017 r. w Barcelonie zdał egzamin europejski, uzyskując tytuł specjalisty “Diplomate of the European Society of Anaesthesiology”. Dodatkowe umiejętności zdobywał pracując w pogotowiu ratunkowym, hospicjum, szpitalu dziecięcym, respiratoroterapii domowej oraz w prywatnych klinikach w Warszawie.

Wciąż stawia na nieustanny rozwój oraz poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych metod leczenia. Dlatego podnosi kwalifikacje uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych zjazdach i konferencjach naukowych m.in. w Wiedniu i Kopenhadze. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz European Society of Anaesthesiology and Intensive Care.

Wolne chwile poświęca rodzinie, która jest dla niego najważniejsza.