Absolwentka Studium Medycznego w Łańcucie. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego. Ukończyła liczne kursy dokształcające, między innymi z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, laparoskopowego oraz endoskopowego. Instrumentowanie jest jej pasją, którą wykonuje z dużym zaangażowaniem i dbałością.

Koordynator medyczny chirurgii plastycznej: lekarze@ipcliniq.pl

tel. +48 509 878 861