Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń w dziedzinie pielęgniarstwa. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim bezpieczeństwem i dobrem pacjenta.