Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Pielęgniarstwo. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. W IP CLINIQ uczestniczy podczas zabiegów operacyjnych oraz sprawuje opiekę pooperacyjną nad pacjentami. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe.