Agata Kolarska jest pielęgniarką w IP CLINIQ, która w dziale chirurgii plastycznej sprawuje opiekę przedoperacyjną jak i pooperacyjną nad Pacjentem. Dyplomowana pielęgniarka ze stażem pracy w dziedzinie pielęgniarstwa już ponad 30 lat. Dodatkowo Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego, jak i Pielęgniarstwa Nefrologicznego. Kompleksowa opieka nad Pacjentem jest dla niej sprawą priorytetową, zawsze uśmiechnięta, cierpliwa i pozytywnie nastawiona, co potwierdzają opinie naszych Pacjentów.