Diana Motyka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Zdrowie Publiczne. Zdobyta wiedza z zakresu nauk medycznych oraz nauk społecznych pozwala jej…