Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Psychologia oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Transportu i Pedagogicznych studiów Kwalifikacyjnych.

Uczestniczyła w różnych kursach w celu pogłębienia wiedzy psychologicznej m.in. z zakresu Psychodietetyki oraz Autoprezentacji. Osobowość człowieka, styl życia, zdrowe odżywianie oraz przemiana wizerunkowa i wewnętrzna od dawna znajdują się w centrum jej zainteresowań.

W trakcie udzielanych konsultacji zapewnia zrozumienie, wsparcie, dyskrecję i komfort. Podczas pracy z klientami/ pacjentami pomaga wypracować prawidłowe nawyki pozwalające uzyskać satysfakcję w różnych obszarach życia.