margareta-b-640x640
Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej otrzymała po szkoleniu w Klinice Chirurgii Dzieci i Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Następnie pracowała w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pod okiem Pani Prof. Dr hab.n.med Zofii Dudkiewicz doskonaliła się w chirurgii rekonstrukcyjnej dzieci. Tam też uzyskała doktorat w dziedzinie chirurgii dziecięcej.
Staż specjalizacyjny z chirurgii plastycznej odbyła we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej pod kierownictwem Prof. dr hab.n.med. Jerzego Strużyny. Pracowała w Klinice Chirurgii Plastycznej Szpitala im.prof W.Orlowskiego w Warszawie oraz w Klinice Chirurgii Dziecięcej UM w Warszawie. Obecnie pracuje we Wschodni Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w SPZOZ w Łęcznej, jednocześnie współpracując ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Kliniką Ambroziak w Warszawie.
Jest autorką licznych publikacji naukowych. Doświadczenie zawodowe doskonali uczestnicząc w licznych krajowych i zagranicznych stażach, szkoleniach i sympozjach.