Ukończył studia na wydziale lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a szkolenie specjalizacyjne w jednym z wiodących ośrodków chirurgii plastycznej w Polsce – w Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Studia doktoranckie, zakończone obroną pracy doktorskiej, odbył w Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jest autorem i współautorem prac naukowych z zakresu chirurgii plastycznej. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach i konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Interesuje się motoryzacją, a wolny czas spędza uprawiając sport.